Fortsatt arbetet med stadgar till en samhällsförening

Arbetsgruppen för bildandet av en samhällsförening fortsätter ett intensivt och grundligt arbete med stadgar.

Snart finns det ett förslag till stadgar att presentera.

//Jeanette Karlsson, processledare i projektet