Bastumöte den 20 april

Länge har det pratats om och längtats efter en bastu i Gerlesborgsområdet.
Samtal och idéer har poppat upp och i dagsläget finns det en möjlig bastu till salu och några idéer om placering – vilket behöver pratas vidare om.
Projekt samverkan Bottnafjorden och arbetsgruppen “Bottnafjorden året runt” bjuder in till ett öppet samtal om hur vi går vidare för att realisera en bastu.
Målet med mötet är att bilda en grupp som vill ta sig an att jobba vidare med detta.
Vi träffas på Café Olivia den 20 april klockan 15.00. Caféet är öppet så fika kan köpas.
Adress: SKÄRHOLMEN 1, 457 48 Hamburgsund
//Jeanette Karlsson, processledare projekt Samverkan Bottnafjorden