Sammanfattning aktiviteter i projekt Samverkan Bottnafjorden

14 – 22 april 2024

Alla frågor och intresseanmälningar kan skickas till samverkan@bottnafjorden.se


Arbetsgruppen Digital plattform jobbar just nu med att se över möjligheterna att testköra en kalenderfunktion för att se om den fyller de behov som uttryckts kring kalendarium och kommunikation. Mera information kommer. 


              

Marie Pettersson från Coompanion var i Bovallstrand och träffade arbetsgrupperna Samhällsförening & Bygdebolag. Vi fick klarhet i vissa frågor om olika bolagsformer, vilka fördelar och nackdelar som finns när det gäller t.ex. kontakt med banken. Vi pratade om processen kring bildandet av en samhällsförening för området Bottnafjorden, Tossene och Bärfendal. Coompanion har nu även kollat på stadgarna och gett oss förslag på justeringar. Vi kommer allt närmare ett bildande av en samhällsförening.


 

I arbetsgruppen Boende och inflyttning har vi skickat ut en inbjudan till personer som under förra projektet visade intresse för boendefrågor i området. Gruppen bjuder in till ett öppet möte den 4 juni kl. 17.00 på Café Olivia (vid KKV). Gruppen kommer då att berätta om bygg-gemenskaper och idéer om småhusbyggande och “tiny houses”. Välkommen att komma dit.

Här finns en delrapport från forskningsprojektet Bostadsinnovationer underifrån: att skapa bygg- och bogemenskaper för och med ekonomiskt svaga grupper. Hogslätts vänboende finns omnämnt.


I arbetsgruppen Rörelse och transporter pågår bl.a. arbete för att sammanlänka vandringsleder mellan Bottna och Bärfendal samt undersöka möjligheter för en elbilspool. Gruppen kommer i början på maj att träffa Munkedals kommun (för Bärfendalslederna) och Leif Karlsson (för Bottnalederna) för att se på möjligheterna att sammanlänka vandringslederna. Det kommer mera information om kommande vandringar och utveckling av en elbilspool. 


Refrensgruppsmöte på Villa Akvarellen med kommunrepresentanterna från Sotenäs och Munkedal. Referensgruppen fick en genomgång av vad som pågår i de olika arbetsgrupperna och vad som planeras framåt. Denna gången kunde tyvärr inte Tanums kommun och näringslivsutvecklare Jenny Åström delta.


Det planeras för ett tredje Bottnafjorden Glöder. Det blir 1-2 mars 2025. En intressefrågan har skickats ut till tidigare delaktiga. Vill du vara med antingen i planeringsgruppen eller som programpunktshållare/”öppet hus”? Meddela då projektet så får du mera information. 


Bastumöte den 20 april. Där bildades en ny arbetsgrupp som kommer att jobba för en gemensam bastu i/vid Bottnafjorden. Är du intresserad av det arbetet meddela då projektet. 

 

//Jeanette Karlsson, processledare Samverkan Bottnafjorden