Sammanfattning aktiviteter i projekt Samverkan Bottnafjorden

22 april – 15 maj 2024

OBS!!! HÅLL KOLL PÅ SKRÄPPOSTEN – det verkar som att mejl från projektet hamnar där för vissa. 


Projektet fortsätter med “öppet kontor”tisdag kl 9-12 på Café Olivia vid KKV. Då finns antingen processledare Jeanette Karlsson eller projektansvarig Britt Johansson på plats. Det har inte varit någon rusning så vi uppmuntrar fler att komma. Vi berättar gärna om projektet och pratar idéer med mera. Det är bara att kika förbi. Det går också bra att sitta och arbeta med sitt eget i samvaro. Kaffe och kaka finns alltid!! VÄLKOMMEN! 


Bastugruppen kommer inom kort att skicka ut information där alla som vill kan skicka in en eller flera skisser på hur en bastuflotte i Bottnafjorden kan se ut. Efter att skisserna kommit in (senast 14 juni) kommer det att ske en omröstning. Är du intresserad av att komma med i arbetsgruppen eller att bidra med en bastuskiss, mejla då projektet på samverkan@bottnafjorden.se 


I arbetsgruppen Boende och inflyttning undersöks möjligheterna kring olika boende- och byggemenskaper i området. Påminnelse om att gruppen bjuder in till ett öppet möte den 4 juni kl. 17.00 på Café Olivia (vid KKV). Gruppen kommer då att berätta om bygg-gemenskaper och idéer om småhusbyggande och “tiny houses”. Välkommen att komma dit.


Arbetsgruppen Digital plattform jobbar vidare med testkörning av kalendarium. Det finns möjligt att vara med i testandet. Hör av dig och du eller din organisation/företag vill vara med. Maila till Marcus Nordgren på murcas@gmail.com.


Samhällsförening & Bygdebolag: Det har skickats ut en inbjudan till stormöte den 16 juni. Då planeras det att bilda Samhällsföreningen BOTTNAFJORDEN. Läs mer om detta, klicka här. Det behövs namnförslag till en styrelse!!! Skicka dina förslag till samhallsforening@bottnafjorden.se

Bygdebolagsgruppen har pågående samtal kring olika möjligheter kring bygdebolag med utgångspunkt i att stärka bygden ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Pågående överbryggande samtal är det om elbilspool som skulle funka som ett bygdebolag genom att exempelvis organiseras i en ekonomisk förening eller i ett aktiebolag med begränsat vinstuttag. Om du vill läsa mer om bygdebolag finns en handbok av Coompanion, klicka här. Det finns idéer om många fler verksamheter också. Är du nyfiken eller har idéer du vill diskutera, kom till Café Olivia en tisdag mellan 9-12 eller mail på samverkan@bottnafjorden.se


Arbetsgruppen Hållbar utveckling och resiliens på lokal nivå har bjudit in alla arbetsgrupper, styrelsen för inköpsföreningen (som är projektägare) och referensgruppen till en workshop om hållbar utveckling och det globala utvecklingsmålen där vi kommer att jobba med kopplingen mellan dessa och projektets arbete. Rapportering kommer efter den 19 maj. 


Arbetsgruppen Rörelse och transporter deltog på vandring och korvgrillning i Bärfendal söndag den 28 april samt en mindre vandring från Brygge mot Bovall samma dag. Leif Karlsson från Bottna som är ansvarig för Bottnalederna genom Bottna Hembygdsförening, och arbetsgruppen träffade den 7 maj Jan-Olof Karlsson, kultur- och fritidsutvecklare på Munkedals kommun. Mötet handlade om vandringsleder och möjligheterna att länka samman olika leder. När steg är att prata med Levande Landsbygd i Bärfendal om sammanlänkning mellan Bottna och Bärfendal. Det pågår också fortsatt undersökning av behov och möjligheter kring en elbilspool. 


Planerna för ett tredje Bottnafjorden Glöder fortsätter. Datum är 1-2 mars 2025. Det har redan kommit in flera anmälningar om deltagande. Mera information kommer snart och behöver spridas till så många som möjligt. Vill du vara med antingen i planeringsgruppen eller som programpunktshållare/”öppet hus”? Meddela då projektet så får du mera information. 


Alla frågor och intresseanmälningar kan skickas till samverkan@bottnafjorden.se