Ett besök

Louise Thunström som tidigare arbetat på Futura i Tanum sitter numera i riksdagens kulturutskott för socialdemokraterna. Hon tog med sig sina partikamrater på ett besök i Tanum i förra veckan där eftermiddagen förlades till Bottna/Gerlesborg där stationerna var Skärkäll, Scenstudion, Vänboendet, Stüffes skulpturer, KKV och Inköpsföreningen. De tog intryck och på kvällen hade vi ett offentligt samtal lett av socialdemokraternas talesperson i kulturfrågor Lawen Redar. Förhoppningsvis ska detta stärka dem i det pågående kulturkriget.

/ GB

B&B – Bottna & Bergsjön

I höstas höll vi ett café Existens kring boken Bob säger: Bergsjön! – en fin bok kring kulturföreningen Bob och det nya kulturhuset i Bergsjön (en förort till Göteborg). Sedan dess har vi besökt och fått återbesök från Bob, kulturhuset och folkets hus-föreningen Navet. Vi hoppas att en skulptör med uppdrag att ordna ledtråd från spårvagnshållplatsen till kulturhuset, ska kunna göra en del av sitt jobb på KKV:s stengård. Kanske kan Bergsjöns kulturhus hyra in sig på lågsäsong i någon annan av KKV:s verkstäder.

Ett antal personer i Bottna med omnejd har anknytning till just Bergsjön – bor eller har bott, jobbar eller har jobbat där. Hoppeligen ska vi kunna utvidga kontakterna på olika sätt, kulturorter emellan. Utställningar? Träningar och föreställningar? Svenskaträning (för svenskar)? Andra exotiska språk?

/ GB

Talking Waters

Vattnet vill säga oss något och vi bör prata vatten. KKV översvämmas då och då och vattnet kommer från en bäck som delar sig under berget – ena grenen kommer från Vrångstad med domarringarna, den andra rinner förbi Bottna kyrka.

I lördags startades ett projekt kring detta vatten som ska ta gestalt i september, ett tiotal konstnärer och andra i samverkan. Det kan betyda dikesgrävning runt området så att G2:1 blir helt omflutet av vatten. Det kan innebära sandsäckar mot det stigande havet. G2:1 ligger 3 m och 40 cm över havsnivån.

Projektet börjar i september, ett arbete med sikte på en utställning som ingår i GIBCA Extended med vernissage 30/9 och finissage den 8/10.

/ GB

En cirkel för slutsatser och nya frågor

I höst ska Bottna filosoficirkel läsa En jord för alla. Ett manifest för mänsklighetens överlevnad som skrivits av ett antal forskare från olika fält med Johan Rockström i spetsen, resultatet av ett flerårigt forskningsarbete. Enligt baksidestexten vill boken visa “en tydlig väg framåt för att starta om vårt globala ekonomiska system så att det fungerar både för människor och den plats vi lever på.”

Med andra ord: vad krävs av politiken för att det mänskliga livet inte ska ta död på sig självt? Tanken är att boken ska ligga till grund för ett resonemang om hållbar politik ur ett ekologiskt perspektiv och hur detta kan förenas med fördjupning av demokratin.

/ GB

En festival i scenstudion

Det blir Body Poetry Festival 19-20 augusti, Art/Nature/Knowledge med gong-meditationer och improvisationer, musik, scenkonst, med mera.

Body Poetry, Kroppens Poesi, kommer från Sören Larsson och den fysiska teater som härstammar från Jerzy Grotowskis teaterlaboratorium. Strävan efter fritt flöde genom konstens strukturer.

Det blir mest på Scenstudion, Eva Micke och Netanel. Bottna musikkollektiv är inblandat med Henrik Olsson. Mer info: @bodypoetry.info